Biuro Tłumaczeń języka angielskiego Chelsea


O mnie

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, zarejestrowanym na Liście Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/177/05. Wykonuję tłumaczenia pisemne: przysięgłe, zwykłe i specjalistyczne (szczegóły w dziale Oferta).

Ukończyłam anglistykę oraz prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Tłumaczenia wykonuję od kilkunastu lat, współpracując z instytucjami, firmami, biurami tłumaczeń oraz osobami indywidualnymi. Moje doświadczenie obejmuje tłumaczenia z wielu różnych dziedzin – od tekstów prawniczych poprzez ekonomiczne, biznesowe do społecznych i kulturalnych. Od 2004 roku posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Oferuję tłumaczenia dobrej jakości, w bardzo atrakcyjnych cenach. Moje atuty to także: solidność, doświadczenie, odpowiedzialność, terminowa realizacja zamówień.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług.

Ewa Zabrotowicz

About me

I am a sworn translator of the English language, registered on the List of Certified Translators of the Minister of Justice at no. TP/177/05. I specialise in written translation: certified and standard/non-certified (see: Offer).

I am a graduate of English studies and law at Maria Curie - Skłodowska University in Lublin. I have worked as a translator for over ten years, cooperating with institutions, companies, translation centres, and individual clients. My experience covers translations in many different areas: from legal, economic and business documents to social and cultural texts. I was qualified as a sworn translator in 2004.

I offer high-quality translation services in very attractive prices. My other strengths are: reliability, experience, trustworthiness, accuracy, as well as prompt completion of orders.

I invite you to get acquainted with my translation services.

Ewa Zabrotowicz