Biuro Tłumaczeń języka angielskiego Chelsea


Cennik

Rodzaj Kierunek Strona Cena
Tłumaczenie pisemne przysięgłe Z polskiego na angielski 1125 znaków ze spacjami 46 PLN
Tłumaczenie pisemne przysięgłe Z angielskiego na polski 1125 znaków ze spacjami 46 PLN
Tłumaczenie pisemne zwykłe (nieprzysięgłe) Z polskiego na angielski 1800 znaków ze spacjami 46 PLN
Tłumaczenie pisemne zwykłe (nieprzysięgłe) Z angielskiego na polski 1800 znaków ze spacjami 46 PLN
Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia Z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski 1125 znaków ze spacjami 35 PLN
Korekta tłumaczenia zwykłego Z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski 1800 znaków ze spacjami 35 PLN

Na życzenie dokonam szacunkowej wyceny tłumaczenia – proszę o kontakt.

Price list

Type of translation Language Page Price
Certified translation Polish to English 1125 characters, including spaces 46 PLN
Certified translation English to Polish 1125 characters, including spaces 46 PLN
Standard translation (non-certified) Polish to English 1800 characters, including spaces 46 PLN
Standard translation (non-certified) English to Polish 1800 characters, including spaces 46 PLN
Checking and certifying a delivered translation Polish to English and English to Polish 1125 characters, including spaces 35 PLN
Proofreading Polish to English and English to Polish 1800 characters, including spaces 35 PLN

I will calculate the approximate translation costs upon request – please contact me.