Biuro Tłumaczeń języka angielskiego Chelsea


Oferta

Wykonuję tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski.

Tłumaczenia przysięgłe

dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, umowy, pełnomocnictwa, akty stanu cywilnego, akty notarialne, legitymacje, dokumenty samochodowe, dokumentacja celna, ubezpieczeniowa, firmowa, bankowa, przetargowa, deklaracje zgodności, pisma procesowe i wszelkie inne dokumenty.

Tłumaczenia zwykłe (nieprzysiegłe) oraz specjalistyczne

z zakresu prawa, ekonomii, biznesu i innych dziedzin. Ponadto np.: pisma, korespondencja, CV, strony internetowe, materiały reklamowe, instrukcje, projekty unijne i wiele innych.

Offer

I specialise in written translation from English to Polish and from Polish to English.

Certified translation

diplomas, certificates, contracts, power of attorney documents, registry office records, notarial deeds, IDs, documentation connected with: vehicles, insurance, customs, banking, business, tenders, judicial proceedings, and all other documents.

Standard (non-certified) and specialised translation

in law, economics, business and other areas. Furthermore, e.g.: letters, CVs, websites, advertising materials, instructions and regulations, EU projects, and others.